Partnerorganisatsioonid

Euroopa Lapsevanemate Assotsiatsioon ühendab 150 miljonit inimest 22 riigis.

EGOS – Euroopa organisatsiooniuurijate ühendus (European Group for Organizational Studies, 2500 liiget 54 riigist).

EAPRIL – praktiliste haridusuurijate ühendus (European Association for Practitioner Research on Improving Learning).

FINT – usalduse uurijate rahvusvaheline koostöövõrgustik (First International Network on Trust).

ECSWE – Euroopa waldorfhariduse nõukogu (European Council for Steiner Waldorf Education, 26 riiki, 775 kooli)

SPAR International – kaupluste ja kaubamärkide frantsiisiorganisatsioon (48 riiki, 13000 kauplust, 370000 töötajat).

Business Consultants International (tegutseb 31 riigis, sh Aasias, Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas).

Vabatahtlik töö: MTÜ Haridusvabaduse Liidu asutajaliige, Aruküla Vaba Waldorfkooli Seltsi juhatuse liige, Tartu Waldorfgümnaasiumi vanematekogu liige, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu liige.  ”Ole Rohkem!” Tartu Ülikooli üliõpilasliidrite koolitus ja nõustamine, DigiYouth rahvusvahelise koostööprojekti nõustamine.