Avatud Ring

Partner teie arengutes aastast 1997

Martin Tiidelepp

Töötan alates 1997. aastast juhtide ja meeskondade treenerina ning strateegianõustajana. Minu koolitustel on osalenud üle 13 000 inimese ja 250 meeskonna. Olukorrad ja asjaolud on erinevad, aga eesmärkide saavutamiseks ja probleemide lahendamiseks oleme kõik pidanud arenema inimeste ja töötegijatena. Ennekõike inimestena.

Minu roll on luua ruum, avatud ring, kuhu igaüks saab tulla oma tähtsate asjadega ja õppida koos teistega probleeme lahendama ja võimalusi looma.

Lõpetasin Tartu Ülikooli 1994. aastal välismajandussuhete erialal ja Bentley College’i Bostonis 1996. aastal magistrikraadiga organisatsioonikäitumises ja juhtimises. Praegu kirjutan Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja usaldusest ja tulemuslikkusest töökohal.

Pildiotsingu martin tiidelepp foto tulemus