Avatud Ring

Partner teie arengutes aastast 1997

ARENGUKAVATÖÖ

Olen kaasa löönud 40 Eesti kooli, lasteaia ja omavalitsuse arengukavatöös. Hästi õnnestunud töö tulemus on:

Targad eesmärgid – õppimiseks ja õpetamiseks tingimuste loomine individuaalse, sotsiaalse ja organisatsioonilise arengu kaudu;
Kaasarääkimine ja õhinapõhisus – arengukavatöö käib läbi kogu protsessi õpikogukonna-põhiselt ning võimaldab igaühel motiveeritult kaasa lüüa ja leida oma positiivne programm;
Süsteemne tegutsemine – arengukava lähtub tõendatud teadmistest ja keskendub õpitulemusi enim mõjutavatele praktikatele.

Vaata lähemalt:

Arengukavatöö peamine väljakutse on teha kõik protsessid läbi samm-sammult ja üheskoos, st. olulisi etappe vahele jätmata ja kõige olulisematest muutujatest – õppijatest ja õpetajatest mööda minemata.

5 refleksiooniküsimust koolijuhile:

  1. Millega ma alustan oma päeva, nädalat, iga uut perioodi? (nn. esmaspäeva hommiku eesmärgid) – Mida see kõneleb mulle mu tegelikest prioriteetidest? 
  2. Kas ma saan ja tahan ausat tagasisidet enda kohta?
    – Milliseid väärtusi minu valikud ja olek edasi annavad?   (“Su teod räägivad nii valjusti, et ma ei kuule, mida sa räägid”)
  3. Millest ja millises järjekorras me räägime oma nõupidamistel?  – Kas me räägime väärtustest iga päev ja mõlemas suunas või tulevad need rohkem kõneks aktusekõnes?
  4. Kas valikute tegemine on mu jaoks kerge ja kas ma tean, mille alusel ma/me otsustame?
  5. Kuidas ma tegelen inimeste ja organisatsiooni arenguteemadega?