Strateegiatöö ja eesmärgistamine AVATUD RINGIDE meetodil. Lähtume sotsiaalse disaini põhimõtetest ja koosloome etappidest:

  1. (Koos)MÕTLEMINE
  2. (Koos)KAVANDAMINE
  3. (Koos)MUUTUMINE

Leave a Reply