Avatud Ring

Partner teie arengutes aastast 1997

Mina olen Martin

Tegelen alates 1997. aastast juhtide ja meeskondade treenimisega ning strateegilise nõustamisega. Minu koolitustel on osalenud üle 13 000 inimese ja 300 meeskonna. Nad on väga erinevad, aga kõigil on soov areneda inimeste ja töötegijatena. Rohkem inimestena.

Minu roll on luua ruum, avatud ring, kus igaüks saab õppida koos teistega probleeme lahendama ja võimalusi looma.

360-kraadi tagasiside seminarid on välja töötatud koos SA Innovega, nüüdse Haridus- ja Noorteametiga 2015. aastal.  Neil on osalenud ligi 200 haridusjuhti ja üle 2000 õpetaja.  Tänaseks on tagasisidesse sisenenud 25 kooli, kaks neist on tsükli läbi teinud kaks korda.

Lõpetasin 1994. TÜ välismajandussuhete erialal ja 1996. kaitsesin Bentley College’is magistrikraadi organisatsioonikäitumises ja juhtimises. Praegu kirjutan doktoriväitekirja Tartu Ülikoolis usaldusest ja tulemuslikkusest töökohal.

Pildiotsingu martin tiidelepp foto tulemus “Müüdimurdjate” vestlusringis Keilas 2.2.2011